ธนาคารกรุงไทยรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านอินเทอร์เน็ตและเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงไทยพัฒนา ช่องทางรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและให้หลากหลาย ล่าสุดลูกค้าสามารถยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน 2 ช่องทางคือทาง Internet โดยใช้รหัสและหมายเลขบัตร ATM หรือผ่าน บัตรเครดิต เคทีซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้ บัตรเครดิต เคทีซี ซึ่งจดทะเบียนของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถยื่นขอและรับหนังสือรับรองได้ทันทีที่สาขาของธนาคาร กรุงไทยทั่วประเทศ และสำหรับบริการใหม่ล่าสุดนั้น ลูกค้าที่มี บัตรเครดิต เคทีซี ของธนาคารกรุงไทย สามารถยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งภงด.90และ ภงด.91 ผ่าน Internet ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปชำระเงินที่เครื่อง ATM
ทั้งนี้อยากเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เสียภาษี ขอให้รีบยื่นและในชำระภาษีระบบ Internet ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เสียภาษีเป็นอย่างยิ่งโดยผ่านทางเว็บไซต์ของสรรพากรที่ www.rd.go.th. หรือโดยหมายเลขบัตร ATM หรือผ่าน บัตรเครดิต เคทีซี หรือผ่านได้ที่เคาน์เตอร์ของสาขาธนาคารกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ และบริการกรุงไทยโฟน 1551
ดั้งนั้นจึง ทางธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นว่าช่องทางการชำระภาษีโดยผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพากรชำระเงิน โดยใช้รหัสและหมายเลขบัตร ATM ของธนาคารหรือผู้ที่ใช้ บัตรเครดิต เคทีซี หรือผ่านอินเตอร์เน็ตมีสะดวกมาก จึงได้รับความนิยมสูง แก่จำพวกเช่นผู้ที่เสีย ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน เป็นต้น
การที่ธนาคารกรุงไทยได้เปิดบริการให้มีการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเอทีเอ็มนั้นทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก ไม่ต้องเสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย